Hermetizam  je  nauka,   koja nas  uči kako je  život  nedjeljiv  i   kako se   javljaju  događaji   u svim svojim promjenljivim fazama. Uz ovu nauku  može se naučiti kako   pojačanim naporima   ubrzati  svoju psihološku  evoluciju, a  samim  time i lakše  postignuće svojih ciljeva.

Zapadna  hermetička  tradicija  potječe iz   prastarog  Egipta.  Nekada  se  samo  njihova  elita mogla  baviti   hermetizmom,  dok  danas  u suvremenom svijetu  psihička magija   predstavlja jednu  granu hermetičkih znanosti.   Također je  vrijedno napomenuti kako  mnogi  hermetički  praktikanti  uzajamno njeguju  svijet  tarota, jer   egipatski bog  Toth  (njegovo ime  u  grčkoj mitologiji je Hermes, u rimskoj Merkur)  bio je osnivač   tajnih nauka   koje  je  svoje  vještine  sakupio u čuvenoj knjizi  Totha  koja se  kasnije pretvorila u tarot.    Sve znanje  bazirano je   slikama  inspiriranih starim  Egiptom  i      sve je objašnjeno u  78 karata.

U drugoj polovici  19.stoljeća  došlo je  do  procvata hermetizma; nakon Levija u Francuskoj  značajne radove  objavili su  Papus i Stanislass de Guaita. U Engleskoj se   razvio  teozofski pokret   koji je slijedio orijantalni   hermetizam yoge  i vedante,  dok se u  Americi  uz Kršćanski nauk i spritualni  pokret   razvijalo   naukovanje   kroz škole „Uniti“  i  „New Thought“.

Prva polovica  20. Stoljeća  dala nam  je  tri  najveća  rada   hermetizma   čiji su radovi i autori   podvrgnuti    magijskom sistemu   duhovnog  treninga Zlatne  zore  „“Drvo života“, Izraela Regardieja; „Magija u teoriji i praksi“; Crowleya i „Mistična kabala“ D.  Fochuna.

Objavljivanje   tih radova  protivilo se   strogim pravilima  tajnosti  Zlatne  zore, ali  je pružilo priliku  kasnijim generacijama da  lakše  dođu do znanja.

Kako  su Alkemija, Astrologija, Magija  i  Kabala   četiri osnove   grane  tarota sve je   povezano i prikazano  jednako kao  i u kabalističkom  Drvu života.

Nekada  davno  zbog   inkvizicija,  danas  zato jer   se neki sprdaju s  time,  sljedbenici hermetizma   uveli su i poštuju  običaj  tajnosti  i   zakletve    kako su ovo  tajna   znanja.  Mnogi  prekrše pravilo   i  ne drže se  tajnosti  pa  sve okolo pričaju.

Suvremeni hermetizam   razvijao se  intenzivno  s  francuskim okultistom  Levijem (Louis  Constant)  u drugoj polovici  19.stoljeća.  polazeći od  teze  da   je   temelj magije   i pokretač magijskih  događanja  sama ljudska  volja.  Iako ovo nije  neka  revolucionarna  teorija uvijek treba  podsjećati na nju.

Sva magija  je  u volji,   ona  pokreće  procese, a  masu  rekvizita  magijskih  treba koristiti  samo kada    pojačavaju  koncentraciju  i volju  onoga  koji  prakticira  hermetizam.

Astralna  svjetlost  – posrednik između svijsti pojedinca  i materijalnog  svijeta  je  sveprisutna, beskonačna  i predstavlja vezu  između  ljudskog bića i  kosmosa  koji to biće okružuje.

Zakon korespondencije   predstavlja  dio  Zapisa  sa  smaragda i ujedno je  veliki Hermesov  zakon koji glasi  Kako gore, tako je i dolje! To u prijevodu znači  kako je u ljudskoj svijesti  tako je  i u materijalnom svijetu  jer  te dvije  sfere  usko su povezane.

Svaki  magičar, praktikant  hermetizma  može  prizvati   svaki oblik  kozmičke  energije  aktivirajući je  u  svojem biću u mjeri koja  mu odgovara.

 

Simboli u hermetizmu

Simboli u hermetizmu ili bolje rečeno  energije  koje su sadržane  u formama  koje su nama poznate pod imenom simbola, a u  sebi sadrže određene količine energija su:

Najčešće,  krugovi i  križevi.  Krug  predstavlja univerzalnu energiju  koja je beskonačna  i  često je magijski  simbol.  Smatra se  da ima  zaštitničku ulogu  posebice  kada  se  štiti samog  učenika.   Zbog   samog  snažnog kruga    treba  paziti  gdje i kada  se  nalazi.

Križ predstavlja   u raznim kulturama   pogubljenje i žrtvu.Puno prije  samog  kršćanstva  križ je  imao simboliku   višestruku. U kombinaciji sa  krugom  znači   besmrtnost  nekoga  ili nečega.  Za neke  slučajeve   križ  predstavlja četiri elementa  – vatra, voda, zrak, zemlja.  Samo mali  uvijeni krajevi na križu  mogu predstavljati  simbol zla. (Sjetite  se nacističkog križa).

 

Hermetizam se  često susretao sa  pentagramima, koji su  zapravo  simboli vezani za   crnu magiju, posebice kada  su dva   vrška   kraka okrenuta prema  gore  kada  se  radi o prisustvu Sotone  samoga.

Kako  zlo može postati  neobuzdana jaka  sila,  hermetizam nas  štiti  od  toga jer  ne  treba  zaboraviti  kako magija  i veliki dio današnjeg magijskog  rada   djeluje  na  ljudsko postojanje.   Magija  se  bavi   silama  ljudskog nesvjesnog na  osobit način.   Nemojte  zaboraviti   da  sile magije znaju biti toliko jake   da  se  događaju  mentalne  bolesti,  a  dobar  hermetički  sljedbenik  zna kontrolirati   procese koji se  događaju dok  oni koji su pod  utjecajem  zle magije   najčešće završavaju s   psihičkim poremećajima. Takva  bolesna  osoba  ne  može utjecati s  vremenom na  ništa i nikoga, te  propada materijalno, psihički i fizički, dok    magičar   u vatri vlastite  volje   kali procese   u kojima koristi   energetske potencijale  uz  pomagala, i simbole    za  boljitak svakoga.  Takvi  postupci   radi lakšeg  snalaženja nazvani su    rituali ili ritualna  magija.  Efikasnost   svakog  rituala   ovisi o sposobnosti   imaginacije i oštrini slika, a posebno   o  uvježbanosti   praktikanta  hermetizma.

 

Da se ne biste previše obeshrabrili   jednostavna je istina; samo radom  i vježbanjem  moguće je napredovati  prema promjeni svijesti,  a  to je ionako krajnji cilj ovih  rituala.  Svakim   korakom u usavršavanju   rezultati su očiti u   većoj ekspanziji svijesti  što opet  vodi   novim mogućnostima  u magijskom  ili lakše  rečeno  duhovnom radu.

 

Metoda  vizualizacije

(takozvana  metoda  magijskog  vrtloga)

Ovo je metoda   temeljena  na   Hermesovu zakonu.   Njezini temelji su  teorija  na kojoj  se  sve gradi;  vjerovanje kako  postoji određena  sila  između onoga što zamislimo  i konačnog  cilja kojemu težimo. Vježba  se provodi tako da  praktikant  zamisli kako se nalazi  u središtu vrtloga,  te  se taj vrtlog širi  u usisava  sve one stvari  i  događaje koji su nužni u ostvarenju cilja. Snaga vrtloga  privlači ljude  i stvari prema  osobi u sredini vrtloga  sve bliže i bliže. Zanimljivo je   da  ukoliko se netko nalazi u velikim životnim dilemama  ili nema  odgovor na neka  pitanja  može napraviti   ovu metodu i sigurno će  dobiti   odgovor.  Ovaj princip  još bolje  funkcionira, ako ste u mogućnosti nabaviti sebi  određeni tip  svijeća  (pitajte  Maju)  te  ukoliko se  osnažite  krugom sačinjenim od  tih svijeća.  Tako možete  doživjeti potpuno  iskorištavanje potencijala koje   ova metoda   pruža.  Stvari će se potom, izmijeniti samo treba  potaknuti  prirodni put  ostvarenja  želja.

Nikada  ne zaboravite  kako svojim djelovanjima  i magijskim vještinama ne  smijete  povređivati  druge ljude,   i nikda  se  kroz ove načine  nemojte  svetiti.

 

 

Magijske  formule

Neki načini  su tajna  koja  se prenosi samo provjerenim osobama  u najvećoj tajnosti. Iz tog  razloga ovdje možemo samo  objasniti neke  stvari  i najčešće oblike.  Osnovne  podjele  u magijskim formulama   su  po   usmjerenju  (formule koje  vibriraju  točno određenim prostorom); po   ograničenju  (formule koje vibriraju  izvan  magičara i uvjetuju događanja izvana); po   obimu (formule koje vibriraju otvoreno ili zatvoreno); po frekvenciji ( visokofrekventno ili niskofrekventno).

 

Da bi se   izvodile  magijske  formule  ispravno  prije  svega treba uvježbati svoj glas – to radimo  sa uvježbavanjem  podesnih glasova  tj. Samoglasnika.  Zatim se  uvježbava    širenje vibracija   što znači   da  vibracije selimo iz grla  na  područje prsne kosti (pleksus solaris).  Zatim slijedi    uvježbavanje  vibracija   kroz čitavo tijelo.

Kao i svaka  druga  vrsta  magije,   hermetizam je  sustav  znanja, sastavljen od dijelova    i zakonitosti prema  kojima   funkcionira.   Građa je velika,  no to ne znači da netko mora  biti   preodređen da  bi to sve  savladao.  Sve  se  da  savladati laganim koracima.

 

Drvo života

Bitak cijelog  hermetizma  vrti se  oko  dijgarama   nazvanog  Drvo života koji   oslikava  odnose   kozmičkih  snaga u čovjeku  i  Univerzuma.  Ono   prikazuje  svo okultno znanje na   jedinstven  način, a  na  svoj poseban  način   služi i   razvijanju  čovjekove psihe u  službi rješavanja   praktičnih životnih problema.

Drvo života sastoji se od  sefirota.   Sefirota   je deset, jer   se smatra kako Drvo života ima  deset plodova (deset je  broj božanskog savršenstva) . To su  plodovi i prikazani su  na  Drvu života   u  tri  stupa.  Sefiroti su   svaki svoje boje, imaju svoje brojeve  i magijsku formulu koja ih  aktivira.  Zbog zloupotrebe   nekih osoba  – magijske  formule   moguće je dobiti na  zahtjev!

Deset  sefirota   povezano je i sa   čakrama.  Reći  samo da su čakre  energetski  centri u tijelu, te  ih  ima puno, ali razlikujemo sedam glavnih. Samo značenje riječi „čakra“  jest  kotač,  a vizualiziraju se kao  vrtlog  energije.  Čakre se  nalaze   usred ljudskog tijela  na  potezu koji je  paralelean  s kičmom  i otuda  se  širi.   Svakoj čakri pripada   jedna boja  i prilikom vizualizacije   čakre ona je od  velike pomoći.

Muladhara,  osnovna je čakra  i nalazi se na  samom početku kičme. Predstavlja  sirovu fizičku energiju.

Svadisthana  se nalazi u području genitalija,   predstavlja  seksualnu energiju.

Manipura je  čakra solarnog pleksusa,  smještena je u području trbuha i svi osjećaji  vezani  su za ovu čakru.

Anahata  – čakra  srca, nalazi se  malo na lijevu stranu  u  prsnom košu. Sve jake ljubavne  emocije   pod utjecajem su ove  čakre.

Visuddhi  se nalazi na vratu i  kontrolira   energiju komunikacije.

Ajna  je  čakra trećeg oka.    Nalazi se  između obrva, ali ne  na površini već usred lubanje. Odnosi se na nesvakidašnje   osjećaje  obzirom da je  riječ o snažnom psihičkom centru.

 

Sahasara  je krunska čakra,  ne nalazi se unutar  tijela   već direktno iznad  glave, predstavlja  energiju i prosvjećenost.

 

 

Keter  ima  broj 1. Blistavo je  bijele  boje. Predstavlja  osnovne  oznake  početka i kraja.  Uz njega  se  veže  sve  što je  vezano  za daleku budućnost  i razna iznenađenja. Povezan  je  sa  čakrom krune, tj. Najvišim stupnjem  prosvjećenosti  koji ljudsko biće  može postići.  U direktnom je   dodiru s  cijelim  svemirom,   a povezan je s planetom Plutonom.

Čokmah ima broj 2. Sive je   boje. Predstavlja  primarno mušku energiju, simbol je očinstva, muškosti, autoriteta, organizacija…. Pod ovim su  i države, poglavari kao sve on što ide  u pojam  pretpostavljenog posebno  ako je muškog  roda.

Predstavlja  čakru trećeg oka i povezuje se  s planetom Neptunom.

Binah  ima  broj 3. Crne je  boje. Predstavlja sve  vrste  pojmova koji označavaju  formu, ograničenja, zakonske  uvjete i restrikcije,  socijalne  uvjete, situacije koje su nam nametnute   financijama,  ograničenja spola,  starosti,  zdravlja…. Koliko je Čokmah  autoritativan, aktivan i muški, tako  je  Binah  pasivan,  ženski i  materinski.  Naslijeđe,  nasljeđivanje, sve  vrste  dugovanja.  Predstavlja  i smrt…  Tako da  je  Čokmah zapravo početak   a na neki način Binah preuzima  kraj.

Jednakao kao i  Čokman  vezan je uz čakru trećeg oka, a  vezan je uz planet  Saturn.

Česed  ima  broj 4. Plava boja. Ovaj sefirot   sadržava   sve  pod imenom ljubav.   Ne  seks,   nego  načelo  kozmičke privlačnosti.  Plodnost,  ekspanzija,   poboljšanje,  razvoj, usavršavanje…. Ovaj sefirot nadopunjava   Gevurah.

Vezan uz čakru srca i uz planet  Jupiter.

Gevurah ima  broj 5. Svjetlo je  crvene  boje.  On ima  veliku enrgiju, ljutnju, bijes, destrukciju,  rušenje, sve   revolucije u  općem i prenesenom smislu.  Ograničuje snagu  Česeda.  A  Gevurah i Česed  su zapravo lice i naličje…

Jednako baš kao  i Česed   predstavlja  čakru srca, te je vezan uz planet  Marsa.

Tifaret ima  broj 6. Zlatno žute je boje. Velika moć  iluminacije i imaginacije  povezane  s  najvećim mentalnim sposobnostima. On je po položaju   centralan;   jer je  glavna i bitna  točka  ravnoteže  Drva života.  Ovaj je sefirot oznaka  sadašnjosti.  Centar je moći  i predstavlja samu moć.  Oni koji žive u skladu  s ovim sefirotom  žive posvećeni  sebi, u skladu s  vlastitom prirodom.

Vezan je uz  čakru srca,  vezan je uz planet  Sunce.

Necač ima  broj 7. Ima  smaragdno zelenu boju. Pod ovaj  sefirot  spada  sve  ono   što bi se moglo nazvati zadovoljstvo.  Ovaj  sefirot dominira  ispravnim odnosima,  nacionalnim, rasnim,   porodičnim, seksualnim, partnerskim, roditeljskim….   Ovdje  spadaju  korektne manifestacije   proizašle iz  uživanja u ljepti i umjetnosti.  One osobe  koje su pod utjecajem  Necač  vrlo su tvrdoglave  i emotivne.  Da  bi uspostavile  ravnotežu u svojem životu  trebaju težiti  Tifaretu.

Vezan  je   uz čakru srca, a njegovo   nebesko tijelo je  Venera.

Hod ima broj 8. Narančaste je boje. On nosi atribute  boga  Hermesa; trgovina, trgovanje,  biznis,   dogovori, pogađanja, cjenkanja…. Pod utjecajem Hada  su umjetnosti, pisanja,  knjige,  izdavaštvo, psihička magija, znanje…. Osobe koje su pod  utjecajem Hoda nekada  djeluju hladne i proračunate, pa  da  bi postigle  ravnotežu   u svojem životu trebaju težiti  k Tifaretu.

Vezan je  uz  čakru solarnog pleksusa,  a  planet je   Merkur.

Jesod ima broj 9. Lijepe je ljubičaste  boje. Sve  ono što bi se moglo nazvati čulnim reakcijama;   sve  biološke funkcije, podsvijest,  snovi, ali i ljudski karakteri. Ovaj sefirot  smatra  se   sefirotom podsvijesti upravo zato jer   sve počinje idejom  koja  je ustvari mješavina  osjećaja i misli,  Jesod  ih spaja  i pomaže  da  se  realiziraju kao takve u stvarnosti.

Jesudovo  neb esko tijelo je  Mjesec,  te  je vezan uz  seksualnu čakru.

Malkut  ima broj 10. Ima  više boja,  žuta, maslinasta, crna i  boja hrđe. Ovaj sefirot  označava  magterijalni nivo  egzistencije i on je mjesto koje   obilježava materijalne stvari; posjedovanje, imetak,   imovina  pojedinca… Ovdje  spada i samo ljudsko tijelo.  Ovaj sefirot u direktnoj je vezi sa    Shekinom,  tj. Vidljivom   božanskom  prisutnošću na  zemlji.

Vezan je  uz osnovnu čakru i  povezan je  s planetom  Zemljom.

(Daat nema broj. Ima boju;  srebrnosiva.   Evo i objašnjena;  naime  ovaj sefirot se  nalazi u fazi  nastajanja  ili formiranja. Njegovi atributi su   inspiracija, intuicija, apstraktan način razmišljanja. Ovaj sefirot   nosi samoinicijacije i inicijacije novih  vjera. Ovaj sefirot  leži na  samom ambisu, predstavljajući   poznavanje dobra  i zla, te  se  nemojte  za  sada  puno zamarati  s njime)

 

 

Sve što postoji na  svijetu i Univerzumu može  se   klasificirati     u jednom od  sefirota.

Sefiroti su  međusobno povezani  sa  22 staze  (one imaju  oznaku numerološku  od  11-32).Drvo života   u stvarnosti je   ezoterijski sustav  filozofsko-psihofizičkog mehanizma.   Ovdje se kaže kako sve   što jest,  rođeno je iz svjetlosti, čak i prvi čovjek  Adam.  Deset  energetskih središta  sefirota (stanja svijesti)  aposlutno  je   nešto što pripada   božanstvu.

Sefiroti na lijevoj strani  predstavljaju kozmičke oblike, potpuno su pasivni.  Desnostrani sefiroti su  aktivni samom činjenicom da  predstavljaju same  snage  svemira.

Odnosi među  sefirotima  uvjetovani su  božanskim principima milosti, pravde i volje.

Drvo života  je okrenuto;   korijenom urašta u nebo; time nam se  govori kako   su sami ljudski korijeni  proizašli iz božanskog.

Vrh  Drva života je   na Istoku, zapad je na dnu,  s  desne  strane je  jug, dok je   sjever  s lijeve  strane.

Za hermeitizam je najbitniji središnji dio, srednja staza.   Sefiroti (Keter, Čokmah, Binah) na  samom vrhu povezani su sa  najvišim nebom  (Eyn Sofom), dok su niži  sefiroti ( svi ostali sefiroti  osim  Daata) vezani uz  niže nebo i fizički svijet.

Na osnovu  Zohara, knjige  iz  1280.godine  koju  je napisao španjolski kabalist   Moses  de Leon  poniknula je  fraza  „Kako gore  tako i dolje“   u kojoj se misli da  je   samom božanskom biti  protkan fizički svijet, a ljepše   tumačenje  je  kako   sve  što je zamišljeno  može biti realizirano u  stvarnom svijetu.

 

Hermesov  zakon  (Zakon analogije ili  tzv.  Smaragdni zapis)  znanje  i učenje hermetizma   objašnjeno  je i dostupno  svima, ali bez shvaćanja  biti  i zakonitosti  nema  uspjeha.  Da bi se  neki  čin sproveo u  djelo, postupak  se  mora  pretvoriti u ritual, a to se   se radi  magijskom formulom  koja    pomoći.

U tu svrhu služi nam  tetragrammaton   (magokabalistička formula),  definirana  kao  psihička  formula   koja se   izgovaranjem pretvara  u magijsku formulu.

Tetragrammaton  simbolizira  elemente  i  svjetovne nivoe, definirajući  prošlost, sadašnjost, budućnost našeg postojanja, te  također  definira   četiri svijeta  koji su povezani  s jednim slovom.

Četiri svijeta  su:

  • Arhtipski (olam acilut)  mentalni svijet koji predstavlja  svijet ideja i pojmova (el.zrak),
  • Krativni svijet (olam brijah) svijet gdje se ideja oblikuje  i tu sve  ostaje pohranjeno ostvareno ili ne ostavreno, (el. Vatra)
  • Formativni svijet (olam jecirah) svijet prcesa  odnosno realizacije ideja u materijalnom svijetu, zovu ga  ASTRALNI SVIJET, (el.voda)
  • Materijalni svijet (olam asiah) tu proces  stvaranja  bude  dovršen i uglavnom se ovdje mogu vidjeti  manifestacije  ideja  realiziranih  u  materijalnom svijetu   (el.zemlja).

 

 

Vježbe (praktična ) vizualizacije za postizanje  osobnih ciljeva

Vježba I.

U vježbi vizualizacije   Drvo života   zamislite nešto većim od svojega  tijela. Okrenite mu u mislima leđa, te zatim napravite  korak unazad  i  jednostavno uđite u njega.  U tom trenu  sefirot Keter biti će iznad  vaše glave   dok će  vam Čokmah i Binah biti  iznad  ramena.    Tifaret će biti u području pleksusa, a Necač i  Hod kod kukova.   Jesod  će pokrivati područje genitalija,  a   Malkut  će djelomično biti  u vašim stopalima  i  izvan okvira  vašeg  tijela.

Ne smijete osjećati napor nikakve  vrste.

Ne  očekujte kako će  svi   problemi  nestati  s ovom vježbom.

Uđite  u meditaciju i  budite usredotočeni na  svoj cilj/problem  i sve ono  vezano uz to.   Ostanite u toj meditaciji nekoliko minuta.

Učinke  pojačajte  svijećama  posebne  vrste  (pitajte Maju),  treba  Vam   najmanje 7 komada.

Nakon toga  se opustite  i  dišite  prateći svoj dah.

Ponavljajte vježbu najmanje  7 dana.  Najviše  21  dan.

 

Vježba II.

U ovoj vježbi  (praktična)  radit ćete  sa  srednjim stupom Drva  života, u kojoj se  obračate  svojem  višem Ja.  Nakon opuštanja  i disanja  stanite  tako da   su vam stopala  jedno do drugoga.  Plamen svijeća neka je  oko vas.  Podignite lijevu ruku i zamislite kako s  njome  dotičete   vrlo sjajnu točku.   Točka je  visoko, bijela, i sjajna.   Nakon nekoliko trenutaka   svjetlost  spustite  rukom na svoje  čelo, pri tome zamišljajte  kako  se  svjetlost  upija u  Vaše  čelo. Izgovarajte  riječ   ATEH.  Otežite, razvlačite samoglasnike.  Spuštajte  svjetlost  iz čela u solarni pleksus stavljajući ruku na  to mjesto, pa  tako sve  do stopala.  Kada  dođete  do stopala  izgovarajte  riječ  MALKUT.

Nakon  toga  desnom rukom   dirnite   desno rame  i  izrecite polako vibrirajući  riječi VE  GEVURAH. Desnom rukom odvucite  svjetlost  iz desnog  ramena  u lijevo   i recite  riječ   VE GEDULAH.

Sklopite  ruke  pred  svojim grudima  i nekoliko puta  recite    LE OLAM AMEN.

Ova  vježba  traje oko 15 minuta.   Treba  raditi jednom dnevno, najbolje uvečer.  Radi se   najmanje 7 dana.

Svijeće se  gase po  završetku  postupka.

 

Vježba III

Ova je vježba jako dobra  za buđenje    svojeg centra osobnosti  i  nove  energije.  Meditirajte na isti način kao gore,  samo pozovite u misli   svjetleći sefirot  KETER  vibrirajući riječ  EHEJEH. Kada  uvidite  da je stigla energija  proslijedite  je dalje u druge  sefirote.  Zadržavajte se kod svakog sefirota  3 minute otprilike.  Ne zaboravite  zamišljati i doživljavati svaki sefirot kao svjetleću kuglu.

Kasnije  kada  se osjetite  sposobnima  spustite  svjetleću traku  prema  Tifaretu  vibrirajući  formulu  JEHOVA ELOA VA DAAT. Otiđite  dalje  do sesfirota  JESOD  vibrirajte  riječi   ŠADAI EL ČAI, te na kraju dođite  do Malkuta  i recite   ADONAI HA AREC.

Vaši probuđeni  latentni centri  u vašoj psihi   potaknut će  energije i pomoći će vam u ostvarenju cilja koji ste  si zacrtali iz bilo kojeg   životnog  cilja kojeg  ste si zacrtali.

 

ZAPIS SA  SMARAGDA

Drevni alkemijski tekst   koji postoji i kola  među magičarima već stoljećima, a na čijem temelju  postavljena   teorija hermetizma obavijen  je  velom tajni, pa se čak ne može niti ustvrditi koliko je  star. Postoje indicije  da   potječe još iz prvog  stoljeća  nakon Krista,  i jasno je da  nije bio namijenjen  bilo kome, već osobama koje  raspolažu s dovoljno vjere, snage  i duhovnosti.

Prema jednoj legendi   autor  zapisa je  sam  Thot,  kralj-svećenik Atlantide koji je bio besmrtan. Istina, umirao je on nekoliko puta  svojom voljom, pa  se  ponovno rađao  i svoj ego  preseljavao iz tijela  u drugo tijelo.  U svojoj  trećoj  reinkarnaciji   postao je Hermes i tada je napisao   Zapis sa smaragda.

Izgradnjom  velike piramide u Gizi  sakrio je  sve mudre spise u njoj i imenovao svećenike piramide koji su to čuvali vjerno.   Njegove  originalne pločice  su bile  smaragdno-zelene  boje koje  su nastale u  alkemijskoj  tranasmutaciji  i bile  su neuništive.  Riječi  su bile ispisane  na jeziku naroda  Atlantide i te riječi  su  ulazile direktno u um učitelja.

Postojalo je  deset  tablica  zapisa  koje je Thot ostavio  u  Velikoj piramidi, koji su kasnije  podijeljeni na  trinaest  dijelova radi lakšeg očuvanja. Znanje  koje  su nosile  bilo bi pogubeljno da je puk došao do toga.   No, od  onda  do danas  onaj koji se  posveti njihovom proučavanju   donosi  neprocjenjiva bogatstva.  Tekst  treba čitati   uvijek i uvijek iznova,  sve  dok onaj koji čita  ne uspostavi  i ne osjeti  svojevrsnu telepatsku vezu  s  tekstom ili   Univerzumom i  dok ne dobije  tajne poruke.

Kasnije su Maye  podučavajući Thotovim mudrostima  sakrile  pločice  ispod jednog oltara  u hramu boga Sunca, no kada  su ih Španjolci pokorili  oteli su i njih i  sakrili  na tajno mjesto.

Tekst  smaragdnih pločica   zapravo je kratak, svega  trinaest  redaka, ali  njihova  uloga u hermetizmu je  nesporna i ogromna.  Mnogi su pokušali odgnetnuti do kraja smisao riječi.

U zapadnom svijetu  Zapis  sa  smaragda pojavljuje se   na latinskom jeziku u prijevodu  Hispalensisa  1140.godine, u  izdanju  „Secretum Sec.“ Original je preveden iz arapske  knjige KITAB SIRR AL-ASRAR, knjiga   savjeta  kraljevima, a  koja potječe iz 800.godine, ali se ne zna  kako je  Zapis  ušao u tu knjigu.

Tekst govori uglavnom  o osnovnom konceptu mikro i makrokozmosa i odnosu koji odražava  međusobni odnos  čovjeka i Boga.

U dijelu tekstu  nailazimo na  jednu kabalističku formulu, te koleraciju sa  sefirotima pri čemu Sunce predstavlja  sefirot Tifared, odnosno viši oblik „ja““, besmrtnu dušu, Mjesec je Yesod, tj ego   osobe.

Vjetar predstavlja  duhovni život, a zemlja  fizičko tijelo  sa  svojim životinjskim porivima.

Tekst  dalje govori kako je nemoguće osobi  koja  sve ovo ne shvaća  i ne doživljava  objasniti o čemu je riječ… svatko nalazi svoj put i bira  svoje načine.

 

VAŠ OSOBNI   ZAPIS  SA SMARAGDA

Možete naručiti u našem web shopu.