Hermetizam  je  nauka,   koja nas  uči kako je  život  nedjeljiv  i   kako se   javljaju  događaji   u svim svojim promjenljivim fazama. Uz ovu nauku  može se naučiti kako   pojačanim naporima   ubrzati  svoju psihološku  evoluciju, a  samim  time i lakše  postignuće svojih ciljeva. Zapadna  hermetička  tradicija  potječe iz   prastarog  Egipta.  Nekada  se  samo  njihova  elita mogla  baviti   […]