škola magije

TEČAJ UVOD U MAGIJSKE VJEŠTINE

I stupanj                              cijena 1250,00 kuna

II stupanj                            cijena 1250,00 kuna

III stupanj                           cijena 1250,00 kuna

IV stupanj                           cijena 1250,00 kuna

V  stupanj                           cijena 1250,00 kuna

MAJSTORSKI ISPIT          cijena 3250,00 kuna

˙Sve su cijene izražene bez PDV-a.

škola magije 1

I.stupanj tečaja  „Uvod u magijske vještine“, dopušten je osobama koje su završile najmanje I. I II stupanj tečaja tarota

 

TEČAJ JE MOGUĆE PROĆI putem  telefona, skypa ili osobnim dolaskom. Nepouzdano je predvidjeti točno trajanje obuke jer neki od polaznika imaju predznanje, i iskustvo, dok nekima ova vrsta tečaja i teme predstavlja potpunu novost i teže prolaze kroz gradivo.  Ali svakako treba imati na umu da se radi o minimalno 5 školskih sati rada. Program rada obuhvaća u ovom stupnju; sustav prepoznavanja prema fiziognomiji, opće upoznavanje sa magijom, obuku prepoznavanja utjecaja negativnih energija kroz tarot karte; sustav moguće pomoći, detekciju prisutnosti  paranormalnih pojava u okolini polaznika. Ispit je sastavljen od usmenog dijela – detekcije prisutnosti negativnih energija i pojava u okruženju s prijedlogom i sustavom pomoći.

Za uspješno prođenu obuku polaznicima se izdaje potvrdnica o završenom  I.  Stupnju  obuke.

škola magije 2

II.Stupanj  tečaja  „Uvod u magijske vještine“ dopušten je samo polaznicima koji su dovršili i uspješno savladali minimalno prva dva stupnja Tečaja tarota i prvi   stupanj tečaja „Uvod u magijske vještine“.

Tema drugog stupnja je rad sa svjećama i pomoć kroz rituale svijeća. Obuka traje 5 školskih sati, manje-više ovisno o shvaćanju polaznika.  Ispitni dio sastoji se od pisanog (ili objašnjenog postupka na primjeru iz okoline, te zaključku).  Također se izdaje potvrdnica za uspješno položen II. Stupanj  obuke.

III. Stupanj tečaja „Uvod u magijske vještine“  namijenjen je polaznicima koji su dovršili i uspješno nekoliko stupnjeva Tarot obuke i   prethodna dva  stupnja tečaja „Uvod u magijske vještine“.

škola magije 3

Tema trećeg stupnja je upoznavanje sa postupkom pupkovine, dostava eventualno potrebnog  materijala, praktičan rad kod kuće. Ovisno o sposobnosti polaznika, tečaj se može završiti za svega 4 dana (svakodnevni rad od 30 min. Samostalno) odnosno za maksimalno 21 dan.

IV stupanj tečaja „Uvod u magijske vještine“

Tema četvrtog stupnja tečaja je rad po Bartonu; uvod i zadaci prema Knjizi nauke, zadaci koji se provode sporo i dugoročno, no pristup i polaganje ispitu je omogućen polazniku nakon nekoliko izvedenih vježbi za koje dobiva potvrdnicu. Izvođenje vježbi traje puno duže, no nema obveze ukoliko to osoba ne želi dalje izvoditi.

škola magije 4

V stupanj tečaja “Uvod u magiijske vještine“

Tema petog stupnja je izrada talismanske mape prema uputi. Trajanje izrade mape ne bi smjelo trajati duže od 7 dana, te se dostavlja fotografija ili mapa na uvid i potom se pokreću energije za ostvarivanje talismanske mape. Ovisno o sposobnosti i afinitetu  polaznika upućuje se dodatno u izradu još nekih predmeta poput : zapisa, zaštite, ili tablica za izračun.

Za isto se izdaje potvrdnica.

škola magije 5

MAJSTORSKI ISPIT

                                  

MAJSTORSKI ISPIT – moguće je položiti samo nakon završenih svih stupnjeva tečaja „Uvod u magijske vještine“ uz obaveznu praksu i izvještaj o radu. Da bi mogli raditi i izvoditi rituale potreban vam je Certifikat koji služi za samostalnu daljnju obuku drugih osoba, te mogućnost samostalnog jednogodišnjeg rada kroz Udrugu, koja moralno, pravno i zakonski štiti  i servis je polaznika i praktikanata.

Nakon proteka od godinu dana polaznik je dužan dostaviti izvješće o svojem radu i nastaviti rad po osobnom odabiru putem Udruge, ili posve samostalnim Obrtom, Poduzećem ili Udrugom.  Za položeni majstorski ispit izdaje se Potvreda o položenom majstorskom ispitu i  CERTIFIKAT (koji vrijedi godinu dana od dana izdavanja) za samostalni rad terapeuta. Certifikat  je moguće produžiti uz ugovor o suradnji sa Udrugom po isteku godine dana. Tijekom godine dana polaznik ima svu besplatnu podršku u svojem  radu.

Napomena: Majstorski ispit nije moguće položiti bez izvršenih zadataka koji su navedeni kroz razne stupnjeve Tečaja.                      

škola magije 6

SVI STUPNJEVI MOGUĆI SU DOPISNO-KONZULTATIVNIM PUTEM.

ZA POLAZNIKE JE OSIGURANA (PO POTREBI) SKRIPTA ZA RAD.

Plaćanje:

Plaćanje se vrši isključivo avansnom uplatom (prije početka pohađanja) – gotovinskom uplatom ili poštanskom uplatom, odnosno dogovorom.

Za sve uplate Udruga je dužna izdati račun.

Za osobe koje su uplatile tečaj ili pojedini stupanj,a koje su odustale iz osobnih razloga uplata se neće vraćati.

Za osobe koje su slijedom životnih okolnosti morale odgoditi tečaj, koji je uplaćen isto će im se omogućiti u najkraćem vremenskom roku.

Potvrdnice i certifikati u Republici Hrvatskoj nemaju pravni učinak upisivanja u radnu knjižicu.

  • Za sve polaznike predviđeno je ostvarenje prakse u samostalnom radu kroz djelovanje i aktivnosti Udruge, kako bi godinu dana bili pošteđeni dodatnih troškova za otvaranje obrta ili poduzeća.

 

 

 

TEČAJ TAROTA – ŠKOLA TAROTA KAO ŠKOLA ŽIVOTA

Početnički stupanj

osnovni uvod                      cijena 1250,00 kuna

I stupanj                              cijena 1250,00 kuna

II stupanj                            cijena 1250,00 kuna

III stupanj                           cijena 1250,00 kuna

IV stupanj                           cijena 1250,00 kuna

MAJSTORSKI ISPIT          cijena 3250,00 kuna

  • Sve su cijene izražene bez PDV-a.

OSNOVNI TEČAJ  UVOD U TAROT

Namijenjen je svima kako bi u nekoliko školskih sati, ovisno o individualnim afinitetima i mogućnostima stekli osnovno znanje u Tarotu i uvidjeli da li se isto pozitivno reflektira na njihove želje za daljnjim učenjem.

Za isti tečaj ne izdaje se potvrda, ali klijent polaznik u slučaju da se odluči na daljnje školovanje, detalje prolazi u redovitom programu, i istovremeno ima mogućnost na besplatne konzultacije tijekom obuke za svoj privatan život.

Preporuka je prije same odluke na daljnje učenje proći ovaj uvodni stupanj.

 

I. stupanj tečaja tarota + II. Stupanj tarota su dvije gotovo neodvojive cjeline, te je preporuka da se minimalno prođu oba stupnja za osposobljenost za rad na telefonskim linijama, ili za rad osobno s klijentima

I.i II. Stupanj tečaja tarota sadrži upoznavanje sa kartama Velike i Male Arkane, učenje o putovanju Lude, energijama, karakterima i događajima prepoznatljivim u tarot kartama. Tečaj za ova dva stupnja traje najmanje 10 školskih sati, te je moguće održati konzultacije, i upoznavanje sa radom u Tarotu putem maila,  telefona, skypa ili osobnim dolaskom. Nepouzdano je predvidjeti točno trajanje obuke jer neki od polaznika imaju predznanje, i iskustvo, dok nekima ova vrsta tečaja i teme predstavlja potpunu novost i teže prolaze kroz gradivo.   

Za uspješno prođenu obuku polaznicima se izdaje potvrdnica o završenom I. I II. Stupnju tarot obuke. Iz prakse je poznato da su polaznici nakon ova dva stupnja osposobljeni služiti se kartama za rad na telefonskim linijama ili u direktnom radu sa osobama.    Untitled 6

III.Stupanj  tečaja tarota namijenjen je polaznicima koji su dovršili i uspješno savladali prva dva stupnja- nije obavezan – samo je dopuna postignutim znanjima i uvježbavanje vještine prema osobnim željama i afinitetima polaznika.

Tečaj je uvod u povijest tarota, u osobe važne za tarot nauku, uče se razna moguća otvaranja koja su složenija, te se daje podrška u prvom samostalnom radu sa klijentima.  Ovaj stupanj ima obavezni dio u pisanom obliku, kroz test, koji se ocjenjuje te je prolaznost stupnja moguća isključivo nakon uspješno i pozitivno odgovorenih 60% upućenih zadataka. Tečaj traje između 5 i 8 školskih sati, također ovisno o afinitetima i sposobnostima polagača. Prije polaganja dostavlja se pisani tekst (test) koji se mora ispuniti i dostaviti na ocjenjivanje.

Također se izdaje potvrdnica za uspješno položen III. Stupanj tarot obuke.

škola tarota 1

IV.Stupanj tečaja tarota namijenjen je polaznicima koji su dovršili i uspješno savladali prethodna tri stupnja – proširena dopuna dosadašnjim postignutim znanjima i uvježbavanje vještine uz upoznavanje sa arhetipovima i sličnim psihološkim,  duhovnim i energoterapeutskim  znanjima koji su dopuna znanju o Tarotu.

Tečaj traje 10 školskih sati, moguće ga je provesti dopisnim putem, ali i osobnim. Osim izlaganja i upoznavanja sa osnovnim stvarima navedenim u gornjem dijelu, polaznik je dužan pismeno priložiti izjavu najmanje 5 osoba kojima je vršio savjetovanje kroz karte, te o tome obavijestiti Udrugu. Po dostavi istoga, polazniku se upućuje test koji se vrednuje i nakon uspješno i točno odgovorenih 60% testa, izdaje se potvrdnica o završenom IV. Stupnju tarota.

škola tarota 3

MAJSTORSKI ISPIT – moguće je položiti samo nakon završenih sva IV stupnja tečaja Tarota, uz obaveznu praksu i izvještaj o radu, te uz Certifikat koji služi za samostalnu daljnju obuku drugih osoba, te mogućnost samostalnog jednogodišnjeg rada kroz Udrugu, koja moralno, pravno i zakonski štiti  i servis je polaznika. Nakon proteka od godinu dana polaznik je dužan dostaviti izvješće o svojem radu i nastaviti rad po osobnom odabiru putem Udruge, ili posve samostalnim Obrtom, Poduzećem ili Udrugom.  Za položeni majstorski ispit izdaje se Potvrda o položenom majstorskom ispitu i  CERTIFIKAT (koji vrijedi godinu dana od dana izdavanja) za samostalni rad terapeuta Majstora Tarota. Certifikat  je moguće produžiti uz ugovor o suradnji sa Udrugom po isteku godine dana. Tijekom godine dana polaznik ima svu besplatnu podršku u svojem  radu.

škola tarota 2

SVI STUPNJEVI MOGUĆI SU DOPISNO-KONZULTATIVNIM PUTEM.

ZA POLAZNIKE JE OSIGURANA (PO POTREBI) SKRIPTA ZA RAD.

Plaćanje:

Plaćanje se vrši isključivo avansnom uplatom (prije početka pohađanja) – gotovinskom uplatom ili poštanskom uplatom, odnosno dogovorom.

Za sve uplate Udruga je dužna izdati račun.

Za osobe koje su uplatile tečaj ili pojedini stupanj,a koje su odustale iz osobnih razloga uplata se neće vraćati.

Za osobe koje su slijedom životnih okolnosti morale odgoditi tečaj, koji je uplaćen isto će im se omogućiti u najkraćem vremenskom roku.

Potvrdnice i certifikati u Republici Hrvatskoj nemaju pravni učinak upisivanja u radnu knjižicu.

 

 

Tečaj, radionica i škola prirodne medicine

 

Maja Panić kao praktikant , učenik i promotor “Instituta za prirodnu medicinu” (Center for Natural Studies , California, SAD) – čija je diploma ljekara prirodne medicine (Doctor of Natural Medicine) priznata u svim državama svijeta pruža edukaciju kroz tečaj u nekoliko stupnjeva sa ciljem da se svaka osoba bez obzira na stupanj obrazovanja i struku osposobi kroz ogromne mogućnosti koje nudi prirodna medicina.

Osim osobnog unapređenja, ovo je jedan od vidova da se osoba u kasnijem stupnju počne baviti profesionalnom prirodnom medicinom kroz razne vidove:

  • savjetnik za ishranu
  • autor tekstova o zdravlju
  • obiteljski zdravstveni konzltant
  • predavač/vodič po raznim zdravstvenim pitanjima
  • ili specijalist – promotor proizvoda na bazi prirodnog bilja.

 

MOGUĆNOST ZAVRŠETKA POJEDINIH STUPNJEVA DOPISNO-KONZULTATIVNIM PUTEM!

CIJENA INDIVIDUALNOG JEDNOTJEDNOG TEČAJA PREMA STUPNJEVIMA POJEDINAČNO IZNOSI :

  • 1200,00 kuna

 

Izdaje se potvrdnica o sudjelovanju na istom.
Osigurana skripta.