škola magije

TEČAJ UVOD U MAGIJSKE VJEŠTINE

I stupanj                              cijena 1250,00 kuna

II stupanj                            cijena 1250,00 kuna

III stupanj                           cijena 1250,00 kuna

IV stupanj                           cijena 1250,00 kuna

V  stupanj                           cijena 1250,00 kuna

MAJSTORSKI ISPIT          cijena 3250,00 kuna

˙Sve su cijene izražene bez PDV-a.

škola magije 1

I.stupanj tečaja  „Uvod u magijske vještine“, dopušten je osobama koje su završile najmanje I. I II stupanj tečaja tarota

 

TEČAJ JE MOGUĆE PROĆI putem  telefona, skypa ili osobnim dolaskom. Nepouzdano je predvidjeti točno trajanje obuke jer neki od polaznika imaju predznanje, i iskustvo, dok nekima ova vrsta tečaja i teme predstavlja potpunu novost i teže prolaze kroz gradivo.  Ali svakako treba imati na umu da se radi o minimalno 5 školskih sati rada. Program rada obuhvaća u ovom stupnju; sustav prepoznavanja prema fiziognomiji, opće upoznavanje sa magijom, obuku prepoznavanja utjecaja negativnih energija kroz tarot karte; sustav moguće pomoći, detekciju prisutnosti  paranormalnih pojava u okolini polaznika. Ispit je sastavljen od usmenog dijela – detekcije prisutnosti negativnih energija i pojava u okruženju s prijedlogom i sustavom pomoći.

Za uspješno prođenu obuku polaznicima se izdaje potvrdnica o završenom  I.  Stupnju  obuke.

škola magije 2

II.Stupanj  tečaja  „Uvod u magijske vještine“ dopušten je samo polaznicima koji su dovršili i uspješno savladali minimalno prva dva stupnja Tečaja tarota i prvi   stupanj tečaja „Uvod u magijske vještine“.

Tema drugog stupnja je rad sa svjećama i pomoć kroz rituale svijeća. Obuka traje 5 školskih sati, manje-više ovisno o shvaćanju polaznika.  Ispitni dio sastoji se od pisanog (ili objašnjenog postupka na primjeru iz okoline, te zaključku).  Također se izdaje potvrdnica za uspješno položen II. Stupanj  obuke.

III. Stupanj tečaja „Uvod u magijske vještine“  namijenjen je polaznicima koji su dovršili i uspješno nekoliko stupnjeva Tarot obuke i   prethodna dva  stupnja tečaja „Uvod u magijske vještine“.

škola magije 3

Tema trećeg stupnja je upoznavanje sa postupkom pupkovine, dostava eventualno potrebnog  materijala, praktičan rad kod kuće. Ovisno o sposobnosti polaznika, tečaj se može završiti za svega 4 dana (svakodnevni rad od 30 min. Samostalno) odnosno za maksimalno 21 dan.

IV stupanj tečaja „Uvod u magijske vještine“

Tema četvrtog stupnja tečaja je rad po Bartonu; uvod i zadaci prema Knjizi nauke, zadaci koji se provode sporo i dugoročno, no pristup i polaganje ispitu je omogućen polazniku nakon nekoliko izvedenih vježbi za koje dobiva potvrdnicu. Izvođenje vježbi traje puno duže, no nema obveze ukoliko to osoba ne želi dalje izvoditi.

škola magije 4

V stupanj tečaja “Uvod u magiijske vještine“

Tema petog stupnja je izrada talismanske mape prema uputi. Trajanje izrade mape ne bi smjelo trajati duže od 7 dana, te se dostavlja fotografija ili mapa na uvid i potom se pokreću energije za ostvarivanje talismanske mape. Ovisno o sposobnosti i afinitetu  polaznika upućuje se dodatno u izradu još nekih predmeta poput : zapisa, zaštite, ili tablica za izračun.

Za isto se izdaje potvrdnica.

škola magije 5

MAJSTORSKI ISPIT

                                  

MAJSTORSKI ISPIT – moguće je položiti samo nakon završenih svih stupnjeva tečaja „Uvod u magijske vještine“ uz obaveznu praksu i izvještaj o radu. Da bi mogli raditi i izvoditi rituale potreban vam je Certifikat koji služi za samostalnu daljnju obuku drugih osoba, te mogućnost samostalnog jednogodišnjeg rada kroz Udrugu, koja moralno, pravno i zakonski štiti  i servis je polaznika i praktikanata.

Nakon proteka od godinu dana polaznik je dužan dostaviti izvješće o svojem radu i nastaviti rad po osobnom odabiru putem Udruge, ili posve samostalnim Obrtom, Poduzećem ili Udrugom.  Za položeni majstorski ispit izdaje se Potvreda o položenom majstorskom ispitu i  CERTIFIKAT (koji vrijedi godinu dana od dana izdavanja) za samostalni rad terapeuta. Certifikat  je moguće produžiti uz ugovor o suradnji sa Udrugom po isteku godine dana. Tijekom godine dana polaznik ima svu besplatnu podršku u svojem  radu.

Napomena: Majstorski ispit nije moguće položiti bez izvršenih zadataka koji su navedeni kroz razne stupnjeve Tečaja.                      

škola magije 6

SVI STUPNJEVI MOGUĆI SU DOPISNO-KONZULTATIVNIM PUTEM.

ZA POLAZNIKE JE OSIGURANA (PO POTREBI) SKRIPTA ZA RAD.

Plaćanje:

Plaćanje se vrši isključivo avansnom uplatom (prije početka pohađanja) – gotovinskom uplatom ili poštanskom uplatom, odnosno dogovorom.

Za sve uplate Udruga je dužna izdati račun.

Za osobe koje su uplatile tečaj ili pojedini stupanj,a koje su odustale iz osobnih razloga uplata se neće vraćati.

Za osobe koje su slijedom životnih okolnosti morale odgoditi tečaj, koji je uplaćen isto će im se omogućiti u najkraćem vremenskom roku.

Potvrdnice i certifikati u Republici Hrvatskoj nemaju pravni učinak upisivanja u radnu knjižicu.

 • Za sve polaznike predviđeno je ostvarenje prakse u samostalnom radu kroz djelovanje i aktivnosti Udruge, kako bi godinu dana bili pošteđeni dodatnih troškova za otvaranje obrta ili poduzeća.

 

 

TEČAJ TAROTA

ŠKOLA TAROTA – KAO ŠKOLA ŽIVOTA

*metoda „Škola tarota –kao škola života“ intelektualno je 
vlasništvo Maje Panić

 

Osnovni uvodni dio         cijena: 1.250,00 kuna

Početnički stupanj          cijena: 1.250,00 kuna

 1. stupanj                 cijena: 1.250,00 kuna
 2. stupanj                 cijena: 1.250,00 kuna

III. stupanj                          cijena: 1.250,00 kuna

 1. stupanj cijena: 1.250,00 kuna
 2. stupanj cijena:  1.250,00 kuna

MAJSTORSKI ISPIT          cijena:  3.250,00 kuna

 • Sve su cijene izražene bez PDV-a, jer nismo u sustavu istog

 

ŠKOLA TAROTA –KAO ŠKOLA ŽIVOTA JE INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO MAJE PANIĆ, TE JE ZABRANJENO BILO KAKVO DALJNJE KORIŠTENJE METODE ILI IZNOŠENJE FRAZA, CITATA, I SLIČNOG BEZ DOZVOLE ISTE. TAKOĐER JE ZABRANJENO KOPIRANJE METODE, BEZ DOZVOLE.

ŠKOLA TAROTA – KAO ŠKOLA ŽIVOTA NEMA U SVOJOJ NAKANI PRAKSU MEDICINSKOG SAVJETOVANJA VEĆ JE ISKLJUČIVO NJEZIN CILJ EMOCIONALNI, DUHOVNI, PSIHOLOŠKI I FIZIČKI  RAST SVAKE OSOBE.

 

OSNOVNI TEČAJ – UVOD U TAROT

Namijenjen je svima kako bi u nekoliko školskih sati, ovisno o individualnim afinitetima i mogućnostima stekli osnovno znanje u Tarotu i uvidjeli da li se isto pozitivno reflektira na njihove želje za daljnjim učenjem.

Trajanje:  4 školska sata min.

Obuhvaća: povijest Tarota, kronološki prikaz Tarota, elemente, uvod u numerologiju, važne povijesne osobe u ezoteriji, postupanje sa kartama, raspored rada sa klijentima.  

Za isti tečaj ne izdaje se potvrda, ali klijent polaznik u slučaju da se odluči na daljnje školovanje, detalje prolazi u redovitom programu, i istovremeno ima mogućnost na besplatne konzultacije tijekom obuke za svoj privatan život.

Preporuka je prije same odluke na daljnje učenje proći ovaj uvodni stupanj.

 

POČETNIČKI STUPANJ

Početnički stupanj nije moguće savladati bez uvodnog, osnovnog  dijela tečaja.  U trajanju od 6-7   školskih sati  predviđa osposobljenost i uvid u osobnost svakog učenika kroz metode:

 • Karta dana uz afirmacije dnevne karte
 • Osvrt na sponu „tarot i astrologija“
 • Sjenka
 • izračun brojeva
 • boje

Tijekom i nakon samog početničkog stupnja osobe uviđaju u kojoj mjeri su spremni postati bolje osobe, u kojem smjeru žele pokrenuti svoj psihički ritam, te koliko se žele otvoriti svojoj intiuciji. Svatko će u svojem ritmu naučiti usmjeravati emocije,“čistiti“ svoj život od raznih negativnih utjecaja i utisnutih obrazaca, osvježiti će se nečije zaboravljeno znanje i što je najvažnije moći će svaki polaznik razumjeti puno bolje osobe kojima je okružen.

Za ovaj stupanj ne polaže se ispiti niti se izdaje se potvrda o osposobljenosti.

 

I.stupanj tečaja tarota + II. Stupanj tarota su dvije gotovo neodvojive cjeline, te je preporuka da se prođu istovremeno oba stupnja bilo da osoba želi samoj sebi gledati karte, proučavati karte, ili za osoposobljenost za rad na telefonskim linijama, te za što kvaliteniji i profesionalniji  rad  s klijentima.

I.i II. Stupanj tečaja tarota sadrži upoznavanje sa kartama Velike i Male Arkane, učenje o putovanju Lude, energijama, karakterima i događajima prepoznatljivim u Tarot kartama. Tečaj za ova dva stupnja traje najmanje 10 školskih sati, te je u ovoj metodi moguće održati konzulatacije, i upoznavanje sa radom u Tarotu putem maila,  telefona, skypa ili osobnim dolaskom. Nepouzdano je predvidjeti točno trajanje obuke jer neki od polaznika imaju predznanje, i iskustvo, dok nekima ova vrsta tečaja i teme predstavlja potpunu novost i teže prolaze kroz gradivo.   

Za uspješno prođenu obuku polaznicima se izdaje potvrdnica o završenom I. I II. stupnju tarot obuke. Iz prakse je poznato da su polaznici nakon ova dva stupnja osposobljeni služiti se kartama za rad na telefonskim linijama ili u direktnom radu sa osobama.    Untitled 6

III.Stupanj  tečaja tarota namijenjen je polaznicima koji su dovršili i uspješno savladali prva dva stupnja- nije obavezan – samo je dopuna postignutim znanjima i uvježbavanje vještine prema osobnim željama i afinitetima polaznika.

Tečaj je baziran na razna moguća otvaranja Tarot karata od onih jednostavnijih (tri karte) do onih složenijih poput Majine sedmice,  te se daje podrška u prvom samostalnom radu sa klijentima.  Ovaj stupanj ima obavezni dio u pisanom obliku, kroz test, koji se ocjenjuje, te je prolaznost stupnja moguća isključivo nakon uspješno i pozitivno odgovorenih( 70% ) zadataka. Tečaj traje između 5 i 8 školskih sati, također ovisno o afinitetima i sposobnostima polagača.

Prije polaganja dostavlja se pisani tekst (test) koji se mora ispuniti i dostaviti na ocjenjivanje.

Također se izdaje potvrdnica za uspješno položen III. Stupanj tarot obuke – tarot praktičar III st.

škola tarota 1

IV. stupanj tečaja tarota namijenjen je samo osobama koje su prošle prethodne stupnjeve, nije obvezan u daljnjoj obuci, a sadrži praksu i uputu za Marsejski tarot, Ciganski tarot, Crowlijev tarot kao posebnost ovog stupnja naglašava se „osposobljenost za utvrđivanje prisutnosti negativne energije, i sličnih problema u životima pojedinaca“. Uz ovaj stupanj svaki polaznik je osposobljen otkriti utjecaje na sebi i pronaći način smanjenja istih.

IV. stupanj Tarota ne podliježe provjeri znanja testnim načinom, a za isti se izdaje potvrda o osposobljenosti IV. Stupnja Tarot praktičara.

Trajanje : minimalno 4 školska sata

V. Stupanj tečaja tarota namijenjen je polaznicima koji su dovršili i uspješno savladali sve prethodne ponuđene stupnjeve obuke. U naravi je to proširena dopuna dosadašnjim postignutim znanjima i uvježbavanje vještine uz upoznavanje sa arhetipovima i sličnim psihološkim,  duhovnim i energoterapeutskim  znanjima koji su dopuna znanju o Tarotu.

V. stupanj Tarota podliježe obavaznom testiranju (pismeno) te se za uspješno savladavanje programa izdaje potvrda o osposobljenosti:   Tarot psiho – praktičar –  V. stupanj.

škola tarota 3

MAJSTORSKI ISPIT – moguće je položiti samo nakon  svih uspješno završenih stupnjeva tečaja Tarota, uz obaveznu osobnu  praksu i (pisani) izvještaj o radu. Polaganjem Majstorskog ispita polazniku se izdaje Certifikat za samostalnu daljnju obuku drugih osoba prema metodi Tarot škola – kao škola života.

Daljnja povlastica osobe koja položi majstorski ispit je besplatna jednogodišnja članarina u Hrvatskom udruženju za promicanje alternativne medicine, jednogodišnja besplatna podrška u radu i daljnem prakticiranju tarota. Majstor tarota također u slučaju profesionalnog rada, ili prema vlastitoj želji  ima pravo na besplatnu objavu svojih podataka, oglasa, usluga i slično (u trajanju od godine dana) na službenim stranicama Udruženja (www.hupam.hr)

 Udruženje za promicanje alternativne medicine u ovom slučaju  pravno i zakonski štiti polaznike  i besplatan je  servis u početku profesionalnog rada.

Nakon proteka godine dana polaznik je dužan dostaviti pisano  izvješće o svojem radu i tada može nastaviti rad po osobnom odabiru putem Hrvatskog udruženja za alternativnu medicinu, ili posve samostalnim Obrtom, Poduzećem ili Udrugom. 

Za položeni Majstorski ispit izdaje se diploma o položenom majstorskom ispitu (Majstor – poznavatelj Tarot karata) i  CERTIFIKAT (koji vrijedi godinu dana od dana izdavanja) za samostalni rad terapeuta Majstora Tarota.

Certifikat  je moguće produžiti uz ugovor o suradnji sa Udruženjem  po isteku godine dana.

škola tarota 2

SVI STUPNJEVI MOGUĆI SU DOPISNO-KONZULTATIVNIM PUTEM.

ZA POLAZNIKE JE OSIGURANA (PO POTREBI) SKRIPTA ZA RAD.

Plaćanje:

Plaćanje se vrši isključivo avansnom uplatom (prije početka pohađanja) – gotovinskom uplatom ili poštanskom uplatom, odnosno dogovorom.

Za kompletnu avansnu uplatu svih 6 odnosno 7 stupnjeva odobrava se  5% popusta.

(6 x 1.250,00 = 7.500,00 – 350,00 = 7.150,00)

(7 x 1.250,00 = 8.750,00 – 437,00 = 8.313,00)

Za kompletnu avansnu uplatu svih 7 stupnjeva + Majstorski ispit odobrava se 10% popusta.

(7 x 1.250,00 = 8.750,00 + 3.250,00 = 12.000,00 – 1.200,00 = 10.800,00)

Tijekom kompletnog tečaja ne postoji niti jedan skriveni trošak ili naknadna uplata.

Za sve uplate Udruženje za promicanje alternativne medicine kao pokrovna organizacija za obuku  je dužna izdati polazniku  račun.

Za osobe koje su uplatile tečaj ili pojedini stupanj,a koje su odustale iz osobnih razloga uplata se neće vraćati.

Za osobe koje su slijedom životnih okolnosti morale odgoditi tečaj, koji je uplaćen isto će im se omogućiti u najkraćem vremenskom roku.

Potvrdnice i certifikati u Republici Hrvatskoj nemaju pravni učinak upisivanja u radnu knjižicu.

 

 

Tečaj, radionica i škola prirodne medicine

 

Maja Panić kao praktikant , učenik i promotor “Instituta za prirodnu medicinu” (Center for Natural Studies , California, SAD) – čija je diploma ljekara prirodne medicine (Doctor of Natural Medicine) priznata u svim državama svijeta pruža edukaciju kroz tečaj u nekoliko stupnjeva sa ciljem da se svaka osoba bez obzira na stupanj obrazovanja i struku osposobi kroz ogromne mogućnosti koje nudi prirodna medicina.

Osim osobnog unapređenja, ovo je jedan od vidova da se osoba u kasnijem stupnju počne baviti profesionalnom prirodnom medicinom kroz razne vidove:

 • savjetnik za ishranu
 • autor tekstova o zdravlju
 • obiteljski zdravstveni konzltant
 • predavač/vodič po raznim zdravstvenim pitanjima
 • ili specijalist – promotor proizvoda na bazi prirodnog bilja.

 

MOGUĆNOST ZAVRŠETKA POJEDINIH STUPNJEVA DOPISNO-KONZULTATIVNIM PUTEM!

CIJENA INDIVIDUALNOG JEDNOTJEDNOG TEČAJA PREMA STUPNJEVIMA POJEDINAČNO IZNOSI :

 • 1200,00 kuna

 

Izdaje se potvrdnica o sudjelovanju na istom.
Osigurana skripta.