Bio je  lijep i sunčan dan kad smo se  našli da malo popričamo o svemu što se  događa u životu gospodina Zuhre; pripadniku mlađe generacije, oduvijek poznatog po angažmanu  u „Večernjoj školi“ i ostalim projektima  sa  Željkom Pervanom  s kojim je i dalje  u sasvim dobrim odnosima, ma što god  drugi pisali o tome.

Iako bi čovjek očekivao da  će razgovor sa  gospodinom Zuhrom proteći u smijehu i  gluparanju, iza njegovog  javnog angažmana skriva se osoba koja prije svega odiše jednostavnošću i inteligentnim promišljanjem o svemu što nas okružuje. Živi i bavi se nečim  što mu je život donio sam po sebi – glumom.

Premda je u svojim pogledima na život možda malo neuobičajen, ipak  ovaj inženjer elektrotehnike na važna egzistencijalna pitanja  odgovara sa sigurnog egzaktnog pogleda. Život mu ispunjava ljubav posebice prema sinu Vjeki, motorima, i onome što jednostavno jako dobro radi, a to je gluma.

 

Zlatan Zuhrić - Zuhra

Zlatan Zuhrić – Zuhra

Maya:    POČETCI VAŠE KARIJERE SU BILI….

Zuhra:   Bio sam na praksi na  Radiju 101, kao audio tehničar na pultu baš u vrijeme kada je počinjala emisija „Blitvari“ i došao je  Pavlica s idejom da netko treba glumiti Albanca. I tako sam ga ja počeo glumiti, imitirati i tako je iz te ekipe nastala  ekipa „Zločesta djeca“ koju su tvorili Pavlica, Piro,  Pocka, Komparić, Pervan, batinić, Grubišić i ja.  Treba reći da su radio tvorili  „Zločesta djeca“.

Poslije toga uslijedilo je osnivanje Omladinske televizije (OTV-a) kada su neke stvari slikovito prenijete s radija na TV.

Tako  je nastala i „Večernja škola“, emisija koja je predstavljala nešto novo, koja je u potpunosti  rađena bez scenarija, iz glave.  Trajala je 15-ak godina uz neke transformacije, ali je u principu ostala ista.